Eva Růžičková

            

 

Eva Růžičková je absoloventka pražské UMPRUM ateliéru K.O.V. pod vedením Evy Eisler. Během studia prošla stáží na Burg Giebichenstein University of Art and Design v německém Halle v ateliéru Schmuck Daniela Krugra. V roce 2016 byla její práce vybrána na prestižní přehlídku TALENTE v Mnichově. Vystavovala také v Miláně, New Yorku, Berlíně či Londýně.

“Fascinuje mě řemeslo, technologie a nekonečný potenciál materiálů. Proto ráda experimentuji a využívám materiály jako je dřevo, korek, břidlice, perleť a mnoho dalších. Důraz kladu také na precizní řemeslné zpracování a detail. Šperk vnímám jako osobní až intimní výpověď, něco tělu velice blízkého, chtěla bych ve své práci obsáhnout tyto pro mě důležité principy - vznik, růst, rovnováha, tělesnost a cit.”

Eva Růžičková is an alumni of the UMPRUM studio of K.O.V. in Prague led by Eva Eisler. During her studies, she underwent an internship in Burg Giebichenstein University of Art and Design in Halle, Germany, at the studio Schmuck of Daniel Kruger. In 2016 her work was chosen for the prestigious show TALENTE in Munich. She also exhibited in Milan, New York, Berlin and London.

“ I am fascinated by craft, technology and the endless potential of materials. That is why I like to experiment and use materials such as wood, cork, slate, mother of pearl and many others. I also put emphasis on precise craftsmanship and detail. I perceive the jewel a personal or even intimate statement, something very close to the body and I would like to include these, for me, important.”

Share

This collection is empty.